• zasada dwóch wirów
  zasada dwóch wirów
 • wirnik
  wirnik
 • wirnik
  wirnik
 • mieszadło kolumnowe
  mieszadło kolumnowe
 • mieszadło do zbiorników IBC
  mieszadło do zbiorników IBC
 • mieszadło do beczek
  mieszadło do beczek
 • podwójny wirnik
  podwójny wirnik
 • wirnik
  wirnik
 • mieszadło kolumnowe
  mieszadło kolumnowe
 • mieszadło do hoboków
  mieszadło do hoboków

mieszadła VISCO JET

Technologia mieszania VISCO JET® (dawniej inoJET)
Mieszanie powolne – efekty szybkie

Technologia mieszania VISCO JET® bez wątpliwości dowodzi, że skuteczne mieszanie i homogenizacja nie zależy od szybkości mieszania, ale od techniki.
Jej szczególna siła leży w specjalnej geometrii stożkowych elementów mieszających. Ze swoimi wymyślnie zaprojektowanymi przestrzennymi i kątowymi zależnościami, mieszadło daje pewność optymalnego procesu wymieszania w bardzo krótkim czasie, nawet przy najniższych prędkościach obrotowych.

Wolnoobrotowe mieszanie skutkujące polepszeniem wymieszania – oto zasada, na której oparta jest praca mieszadła VISCO JET®. Wolnoobrotowe mieszanie jest szczególnie przyjazne dla produktu i dokładnie homogenizuje prawie każde płynne medium bez względu na lepkość. Technologia ta jest stosowana w wielu dziedzinach przemysłu. Jest elastyczna w zastosowaniu, zmniejsza koszty produkcji i gwarantuje najwyższej jakości rezultaty.

Powód....

Przyśpieszony laminarny przepływ na wylocie stożka i odwrotna turbulencja wywołana przez dynamiczne ciśnienie na wlocie stożka współdziałają w czasie obrotu mieszadła powodując ruch mieszający z wysokim pędem

… i efekt

Wyjątkowo przyjazny produktowi i wysoce sprawny proces mieszania z niewielką ilością wydatkowanej energii. Technologia ta szczególnie zalecana jest do zbiorników o wielkich objętościach.

KORZYŚCI

W porównaniu do wielu tradycyjnych mieszadeł, technologia VISCO JET® oferuje szereg korzyści, szczególnie przy produkcji narażonej na eksplozje. Najważniejsze z nich to:

Krótki czas mieszania
Stożkowe elementy mieszające generują wiry o dużym momencie obrotowym. To, na 'zasadzie dyszy' skutkuje dodatkowym przyspieszeniem ruchu mieszanych produktów.

Nie pozwala na zaciąganie powietrza
Podczas procesu mieszania powietrze nie jest zaciągane. W czasie przerywanej operacji i przy zredukowanych prędkościach obrotowych, ilość powietrza w produkcie może być zmniejszona.

Nie występuje pienienie
Niska prędkość obrotowa i niezaciąganie powietrza oznacza, że nie pojawia się pienienie.

Nie występuje podgrzewanie
Z powodu niskich prędkości obrotowych i krótkiego czasu mieszania nie obserwuje się znaczącego podgrzewania mieszanego medium.

Przyjazny produktowi
Zasada dynamicznego ciśnienia, w której medium przechodzi przez elementy mieszadła daje pewność mieszania przyjaznego produktowi.

Oszczędności energii
W większości aplikacji technologia mieszania VISCO JET® zużywa wyraźnie mniej energii użytej w tradycyjnych systemach mieszających.

Liczba poziomów i dodatkowy osprzęt
Dynamiczne, wolnoobrotowe mieszanie VISCO JET® nie wymaga osprzętu zbiornika takiego jak: łożyska prowadzące wał, hamulce, łożyska oporowe, przegrody, łamacze wirów. Więcej, tylko jeden poziom elementów mieszających jest potrzebny nawet w przypadku wielkich zbiorników; np. 250m3. Jest to szczególna korzyść dla zastosowań z wysokim wymaganiem czystości i sterylności.

Jeden do wszystkiego
W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które mogą być zupełnie inne w zależności od aplikacji, opatentowana technologia VISCO JET® może być zastosowana jedna i taka sama do prawie każdej aplikacji.

Lekka konstrukcja
Niskie obciążenie napędu i siły promieniowe na elementach mieszających dają w efekcie znacząco mniejsze momenty obciążające, co w rezultacie prowadzi do mniejszych wymiarów wału mieszadła.

(VISCO JET® dawniej inoJET®)
Strony: 1 2 Następna »